۱.این ادیوگرام فردی که برای مدتی در معرض نویز قرار داشته را نشان می دهد.

مقدار نویز مجاز در یک محیط کار:

۸۵ دسیبل برای مدت ۸ ساعت

۹۰ دسیبل برای مدت ۴ ساعت

۹۵ دسیبل برای مدت ۲ ساعت

۱۰۰ دسیبل برای مدت ۱ ساعت

۱۰۵ دسیبل برای مدت نیم ساعت

 این نوع ادیوگرام با فرورفتگی در فرکانس ۴۰۰۰و یا ۶۰۰۰ هرتز مشخص می شود

چرا ۴۰۰۰؟ اصولا فرکانس نیم اکتاو بالای فرکانس رزونانس گوش میانی(۲۷۰۰) درگیر می شود

آیا لزوما همیشه دو گوش درگیر است ؟ خیر در برخی شرایط که یگ گوش فرد در معرض نویز قرار دارد یک گوش درگیر است

نکته : اکثرا این نوع ادیوگرام را در محیط های صنعتی می بینیم.

پیشنهاد:این فرد نباید در معرض نویز بالا قرار گیرد و در صورت تمایل فرد تجویز سمعک توصیه می گردد.

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس