دیدم کسی در می زند......

در را گشودم روی او....

دیدم غم است در می زند....

ای دوستان بی وفا......

از غم بیاموزید وفا......

غم با آن همه بیگانگی......

هر شب به من سر می زند 

 

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس