دختری از کوچه باغی میگذشت

یک پسر در راه ناگه سبز گشت  

در پی اش افتاد و گفتا او سلام

بعد از ان دیگر نگفت او یک کلام

دختر اما ناگهان و بی درنگ

سوی او برگشت مانند پلنگ

گفت با او بچه پروی خفن

می دهی زحمت به بانوی چو من؟

من که نامم هست آزیتای صدر

من که زیبایم مثال ماه بدر 

 

من که در نبش خیابان بهار

مبکنم در شرکت رایانه کار

دحتری چون من که خیلی خانمه

بیست و شش ساله _مجرد_دیپلمه 


دختری که خانه اش در شهرک است 


کوی پنجم_نبش کوچه_نمره شصت 


در چه مورد با تو گردد هم کلام

با تو من حرفی ندارم والسلام

                                                                                            

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس