اگه یه روز دیدی همه جا سفید شده ,
احساس خفگی می کنی ,
صدایی نمی شنوی
نگران نشو , زنده ای
فقط سرت توی توالت فرنگی گیر کرده 

  

 

اگر کردی مرا روزی فراموش
سرت را می کنم در دیگ آبگوشت 

 

 

 

همه شب فکرم این است و همه شب سخنم !
گر روم دیر به منزل ، چه بگویم به زنم !!! 

  

 

 

 شب به یاد تو از خواب بیدار می شم، به در و دیوار می خورم، و با هزار دردسر به تو می رسم.
ای توالت 

 

 

 

 توی دنیا عاشقا چه بی کسن/ عاشقا عاقبتش خار و خسن/ اینارو گفتم برات تا بدونی/ عاشقی خیلی خطرناکه حسن!!!
 

 

 

 

 

 

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس