این لطیفه به عنوان بهترین لطیفه ی جهان از نظر کاربران انگلیسی معرفی شد.

زنی ، بچه به بغل سوار اتوبوس شد.

راننده اتوبوس گفت : بچه ی شما زشت ترین بچه ای است که در عمر دیده ام.

به زن خیلی برمی خورد.

زن به مسافری که در کنار او نشسته است می گوید : ” شنیدید ، راننده چه توهینی به من کرد؟ ”

مسافر می گوید : ” این میمون رو بده به من ، برو پیش رئیس اتوبوسرانی ازش شکایت کن. “

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس